Untitled Document
 
COMPANY INFO.   |   LOCATION   |   NOTICE   |   CONTACT US
 
 
 
  용 접 부 품    WELDED PARTS

 
 
PLASMA 절단기 부품


 

PANASONIC 80A / 120A PANASONIC 80A
SUNSHIN-120S
011.gif 012.gif
015.gif
PART NAME PART-NO.
TORCH BODY 80A SPH-8000
TORCH BODY 80A SPH-1200
TORCH BODY 80A SPH-1200
TORCH BODY 80A SPH-1200
TORCH BODY 80A SPH-1200


* 고급형 전극, 노즐 생산함.
자동절단 및 마모가 심한 작업시 사용가능.
 
PART NAME PART-NO.
TIP 1.3∮ SPT-8013
TIP 1.5∮ SPT-8015, 8215
TIP 1.8∮(120A) SPT-8018, 8218
ELTCTROD 30A SPELT-8100
ELTCTROD 120A SPELT-8200
SHILD CAP(C) SPSSC-8300
SHILD CAP(B) SPCCB-8300
GUID RING SPGR-0015
SUNSHIN 50A OTC-30A (M300)
013.gif 014.gif
016.gif
PART NAME PART-NO.
TORCH BODY 50A SPH-5000
TIP SPT-5010
ELECTORD SPELT-5100
SHIELD CAP SPCCB-5300
INSLATION SPISE-0005


HEAD 무게 경량, 절단능력 1t~10t 까지
 
PART NAME PART-NO.
TORCH BODY 30A SPH-3000
TIP SPT-3010
ELECTORD SPELT-3100
SHIELD CAP (C) SPSSC-3300
SHIELD CAP (B) SPSSB-3300

 

 

DIDEN 61P 태우 80A
021.gif 022.gif
027.jpg

 

 


 
 
기업안내   |   제품정보   |   기술자료   |   용접부품   |   위치정보   |   고객문의   |   공지사항   |   관리자


대표 : 노창환   |   사업자번호 : 130-15-85755   |   E-메일 : kuumkr2@hanmail.net

인천영업소   :   인천시 동구 방축로 105 인천산업용품유통센터 40동 106호      전화 : 032-589-4997~8      팩스 : 032-589-4999
김포영업소   :   경기도 김포시 대곶면 대곶북로 18      전화 : 031-984-4993
공장   :   경기도 김포시 대곶면 대곶북로 158번길 30-2      전화 : 031-984-4995

Copyright ⓒ KUM HO ELECTRIC CO. All rights reserved.